Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Úvod » Ostatní informace » O společnosti

O společnosti

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost má jednoho jednatele, který je oprávněn jednat samostatně.

Dle organizační struktury je podnik dále členěn na jednotlivá střediska a úseky. Vrcholným orgánem je Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby města Blatné s.r.o.

Osoby, které se starají o chod společnosti

Jednatel:Ing. Pavel Srb
Ekonom:Hana Šourková
Vedoucí střediska služeb:Radek Majer
Vedoucí střediska krematoria:Eva Bezpalcová
Vedoucí střediska odpadů:Pavel Bulka
Vedoucí střediska správy bytů a tepla:Luboš Kallmünzer

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Technické služby vznikly k 1.1.1974 sloučením tehdejšího Stavebního dvora s Domovní správou Blatná, jako příspěvková organizace s názvem Technické služby MěstNV Blatná. Počátkem roku 1990 byl název podniku změněn na Technické služby města Blatné. K 30.6.2005 byly Technické služby přetransformovány na společnost s ručením omezeným s názvem Technické služby města Blatné s.r.o.. Základní kapitál společnosti je 23 468 tis. Kč, majetková účast města Blatná ve výši 100 %.

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2023