Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Úvod » Nabídka středisek » Středisko odpady » Skládka

Středisko odpady

Skládka

Provozní doba platná od 15.2.2009

DenZačátekKonec
Pondělí6:3015:00
Úterý6:3015:00
Středa6:3015:00
Čtvrtek6:3015:00
Pátek6:3014:00

Na skládku je možné ukládat pouze odpady kategorie „O“

Povinností každého dodavatele odpadu (vlastníka odpadu), který odpad předává do zařízení k využití odpadu předložit tzv. ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU (dále ZPO). Tato povinnost vyplývá s účinností novely vyhlášky č. 383/2001 Sb. a O podrobnostech nakládání s odpady a nové vyhlášky č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu.

Vyplněný formulář ZPO musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout provozovateli zařízení v případě jednorázové dodávky odpadu nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení.

Přiložené soubory ke stažení:

Stáhnout prohlášení původce

Stáhnout základní popis odpadu

Identifikační údaje vlastníka zařízení

Vlastník:
Město Blatná IČ 00250996
Sídlo:
T.G.Masaryka 322, 388 01 Blatná
Telefon:
+420 383 416 111 (spojovatelka)
E-mail:

Identifikační údaje provozovatele zařízení

Provozovatel:
Technické služby města Blatné s.r.o.
Sídlo:
Riegrova 59, 388 01 Blatná
Telefon:
+420 383 422 541
E-mail:
IČ:
63250748
DIČ:
CZ63250748

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením (D1):

OznačeníPřiřazený popisek
01 01Odpady z těžby nerostů
01 01 01Odpady z těžby rudných nerostů
01 01 02Odpady z těžby nerudných nerostů
01 03Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů
01 03 06Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
01 04Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
01 04 08Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09Odpadní písek a jíl
01 04 10Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
01 04 11Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 12Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
01 04 13Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
01 05Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
01 05 04Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
01 05 07 Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
02 01Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 01Kaly z praní a z čištění
02 01 03Odpad rostlinných pletiv O
02 01 04Odpadní plasty (kromě obalů)
02 01 07Odpady z lesnictví
02 01 09Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
02 02Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 01Kaly z praní a z čištění
02 02 04Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 03Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku
02 03 01Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 02Odpady konzervačních činidel
02 03 03Odpady z extrakce rozpouštědly
02 03 04Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 05Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04Odpady z výroby cukru
02 04 01Zemina z čištění a praní řepy
02 04 02Odpad uhličitanu vápenatého
02 04 03Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 02Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 01Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 02Odpady konzervačních činidel
02 06 03Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02Odpady z destilace lihovin
02 07 03Odpady z chemického zpracování
02 07 04Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
03Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
03 01Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01Odpadní kůra a korek
03 01 05Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01Odpadní kůra a dřevo
03 03 02Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
03 03 05Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
03 03 07Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 09Odpadní kaustifikační kal
03 03 10Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
03 03 11Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10
04Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
04 01Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 01Odpadní klihovka a štípenka
04 01 02Odpad z loužení
04 01 07Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 08Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
04 01 09Odpady z úpravy a apretace
04 02Odpady z textilního průmyslu
04 02 09Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
04 02 10Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 15Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
04 02 17Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
04 02 20Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19
04 02 21Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22Odpady ze zpracovaných textilních vláken
06Odpady z anorganických chemických procesů
06 03Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
06 03 16 #Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
06 05Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
06 05 03Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
06 06Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů
06 06 03 #Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02
06 13Odpady z jiných anorganických chemických procesů
06 13 03Saze průmyslově vyráběné
06 13 04*Odpady ze zpracování azbestu
07Odpady z organických chemických procesů
07 01Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
07 01 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11
07 02Odpady z výroby, zpracováni, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11
07 02 13Plastový odpad
07 02 15Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
07 02 17Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 O
07 03Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
07 03 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11
07 05Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
07 05 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11
07 05 14Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
07 06Odpady z výroby, zpracováni, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
07 06 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
07 07Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků
07 07 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
08Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
08 01Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 12Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 14Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
08 01 18Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
08 02Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)
08 02 01Odpadní práškové barvy
08 03Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 13Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
08 03 15Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
08 03 18Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
08 04Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 10Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
08 04 12Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
09Odpady z fotografického průmyslu
09 01Odpady z fotografického průmyslu
09 01 08Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 10Fotoaparáty najedno použití bez baterií
10Odpady z tepelných procesů
10 01Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
10 01 01Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 02Popílek ze spalování uhlí
10 01 03Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
10 01 05 #Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
10 01 07 #Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
10 01 15Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
10 01 17Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
10 01 19Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 21Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
10 01 24Písky z fluidních loží
10 01 25Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
10 01 26Odpady z čištění chladicí vody
10 02Odpady z průmyslu železa a oceli
10 02 01 #Odpady ze zpracování strusky
10 02 02 #Nezpracovaná struska
10 02 08 #Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
10 02 10 #Okuje z válcování
10 02 12Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
10 02 14Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
10 02 15Jiné kaly a filtrační koláče
10 04Odpady z pyrometalurgie olova
10 04 10Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09
10 08Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
10 08 04 #Úlet a prach
10 08 09 #Jiné strusky
10 08 11 #Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
10 08 13Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12
10 08 14 #Odpadní anody
10 08 16Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
10 08 18Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17
10 08 20Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19
10 09Odpady ze slévání železných odlitků
10 09 03 #Pecní struska
10 09 06Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
10 09 08Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
10 09 10Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
10 09 12 #Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
10 09 14Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
10 09 16Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15
10 10Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
10 10 03 #Pecní struska
10 10 06Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
10 10 08Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
10 10 10Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
10 10 12 #Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
10 10 14Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
10 10 16Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15
10 11Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 11 03Odpadní materiály na bázi skelných vláken
10 11 05Úlet a prach
10 11 10Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
10 11 12Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
10 11 14Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
10 11 16Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
10 11 18Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17
10 11 20Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19
10 12Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
10 12 01Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
10 12 03Úlet a prach
10 12 05Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
10 12 06Vyřazené formy
10 12 08Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
10 12 10Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09
10 12 12Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
10 12 13Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
10 13Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
10 13 01 #Odpad surovin před tepelným zpracováním
10 13 04 #Odpady z kalcinace a hašení vápna
10 13 06Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
10 13 07Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 13 09 *Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
10 13 10Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09
10 13 11Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
10 13 13Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
10 13 14Odpadní beton a betonový kal
11Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
11 01Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)
11 01 10 #Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09
11 01 14Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13
11 02Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů
11 02 03Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
11 02 06 #Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
11 05Odpady ze žárového zinkování
11 05 01 #Tvrdý zinek
11 05 02 #Zinkový popel
12Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
12 01Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 02 #Úlet železných kovů
12 01 04 #Úlet neželezných kovů
12 01 05Plastové hobliny a třísky
12 01 13 #Odpady ze svařování
12 01 15 #Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
12 01 17 #Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
12 01 21 #Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
15Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
15 01Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01Papírové a lepenkové obaly
15 01 02Plastové obaly
15 01 03Dřevěné obaly
15 01 04 #Kovové obaly
15 01 05Kompozitní obaly
15 01 06Směsné obaly
15 01 07Skleněné obaly
15 01 09Textilní obaly
15 02Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 03Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
16 01Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
16 01 11 *#Brzdové destičky obsahující azbest N
16 01 12Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
16 01 19Plasty
16 01 20Sklo
16 01 22Součástky jinak blíže neurčené
16 02Odpady z elektrického a elektronického zařízení 1)
16 02 12 *#Vyřazená zařízení obsahující volný azbest N
16 02 14Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
16 02 15 *#Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízená N
16 02 16Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
16 03Vadné šarže a nepoužité výrobky
16 03 04Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
16 03 06Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 11Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály
16 11 01 *Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky N
16 11 02Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01
16 11 03 *Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky N
16 11 04Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
16 11 05 *Vyzdívky a žáruvzdorné materiály obsahující nebezpečné látky
16 11 06Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
17Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
17 01Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01Beton
17 01 02Cihly
17 01 03Tašky a keramické výrobky
17 01 07Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02Dřevo, sklo a plasty
17 02 01Dřevo
17 02 02Sklo
17 02 03Plasty
17 03Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 02Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 04Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 08Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01 *Izolační materiál s obsahem azbestu N
17 06 04Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05 *Stavební materiály obsahující azbest N
17 08Stavební materiál na bázi sádry
17 08 02 #Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03 *Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky N
17 09 04 #Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)
18 01Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí
18 01 04Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce O
18 02Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat
18 02 03Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce O
19Odpady ze zařízení na zpracováni (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
19 01Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
19 01 12Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
19 01 14Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
19 01 16Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
19 01 18Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
19 01 19Odpadní písky z fluidních loží
19 02Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace)
19 02 03Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
19 02 06Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
19 04Vitrifíkovaný odpad a odpad z vitrifikace
19 04 01Vitrifikovaný odpad
19 05Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 01Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
19 05 03Kompost nevyhovující jakosti
19 06Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 03Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 08Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 01Shrabky z česlí
19 08 02Odpady z lapáků písku
19 08 05Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 12Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19 08 14Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 09Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové úče
19 09 01Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02Kaly z čiření vody
19 09 03Kaly z dekarbonizace
19 09 04Upotřebené aktivní uhlí
19 09 05Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 10Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
19 10 02 #Neželezný odpad
19 10 04Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 10 06Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
19 12Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01Papír a lepenka
19 12 03 #Neželezné kovy
19 12 04Plasty a kaučuk
19 12 05Sklo
19 12 07Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08Textil
19 12 09Nerosty (např. písek, kameny)
19 12 10Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 12Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
19 13Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
19 13 02Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
19 13 04Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
19 13 06Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
20Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru
20 01Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 01Papír a lepenka
20 01 02Sklo
20 01 08Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10Oděvy
20 01 11Textilní materiály
20 01 28Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 30Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 38Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39Plasty
20 01 41Odpady z čištění komínů
20 02Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02Zemina a kameny
20 02 03Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03Ostatní komunální odpady
20 03 01Směsný komunální odpad
20 03 02Odpad z tržišť
20 03 03Uliční smetky
20 03 06Odpad z čištění kanalizace
20 03 07Objemný odpad

Odpady označené symbolem * - odpady nebezpečné.

Fotografie patřící ke středisku

Skládka
(skládka)
Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2023