Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Vítáme vás na webových stránkách Technických služeb města Blatná

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BLATNÉ

Základní informace - Technické služby města Blatné byly založeny v roce 1974 jako příspěvková organizace tehdejšího MěstNV Blatná. V roce 1994 byly přetransformovány na společnost s ručením omezenýn se 100 % majetkovou účastí města. Hodnota vloženého majetku činí 25 037 000,- Kč. Počet stálých zaměstnanců se pohybuje okolo 45.

U příležitosti 50. výročí od založení firmy vás zveme
k prohlídce našich provozoven.

STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB

Středisko odpady

Střediska odpady
Středisko odpady zajišťuje svoz komunálního odpadu v Blatné a celé řadě okolních obcí včetně jeho likvidace, svoz vytříděného odpadu, provoz skládky odpadů, provoz kompostárny a provoz sběrného dvora.

Středisko byty, tepla

Středisko byty, tepla
Středisko byty, tepla provozuje 2 plynové kotelny, které vyrábí a dodávají teplo do většiny bytů ve městě, a to jak městských, tak družstevních. Středisko dále zajišťuje správu a údržbu městských bytů a nebytových prostor včetně výběru nájmů a rozúčtování služeb.

Středisko služeb

Středisko služeb
Středisko služeb zajišťuje především činnosti pro město: údržba komunikací včetně dopravního značení, čistění města vč. zimní údržby, údržbu veřejného osvětlení, údržbu městské zeleně, správu veřejných WC, věžních hodin a kašny. Dále středisko provádí drobné stavební práce, zemní práce a dopravu. Část prací je prováděna i pro cizí odběratele (obce, podniky, soukromé osoby).

Pohřebnictví

Pohřebnictví
Pohřebnictví provozuje pohřební službu, zajišťuje provoz smuteční obřadní síně, provoz krematoria a zajišťuje provoz a údržbu hřbitovů.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Bezproudí 22. 7. a 23. 7. 2024

15. červenec 2024

Z DŮVODU BEZPROUDÍ 22. 7. A 23. 7. 2024 BUDE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TSM BLATNÁ (RIEGROVA 59) UZAVŘENA.

TELEFONNÍ ČÍSLA 383 422 541 A 777 158 876 NEBUDOU FUNKČNÍ.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE:


P. RADEK MAJER 777 681 958

ING. PAVEL SRB: 777 158 846

 

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Provoz sběrných dvorů - 22. 7. a 23. 7. 2024

10. červenec 2024

 

22. 7. a 23. 7. 2024 nebude možný příjezd na nový sběrný dvůr v Riegrově ulici ve směru od Blatné. Riegrova ulice bude neprůjezdná z důvodu stavebních prací (překop silnice).

V tyto dny budou otevřeny oba sběrné dvory od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00.

 

Přejít na všechny Aktuální zprávy

ELEKTROMOBIL SELVO S2.DCH

Technické služby města Blatné, s. r. o. nově pro svoji práci využívají elektromobil SELVO S2.DCH.
Jedná se o užitkový elektromobil, kterým nahrazujeme starší užitkový benzinový automobil.
Elektromobil využíváme především ke svozu odpadu ve městě Blatná.
Využíváním nového elektromobilu dojde ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Elektromobil

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2024