Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Vítáme vás na webových stránkách Technických služeb města Blatná

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BLATNÉ

Základní informace - Technické služby města Blatné byly založeny v roce 1974 jako příspěvková organizace tehdejšího MěstNV Blatná. V roce 1994 byly přetransformovány na společnost s ručením omezenýn se 100 % majetkovou účastí města. Hodnota vloženého majetku činí 25 037 000,- Kč. Počet stálých zaměstnanců 32, v sezoně se počet navyšuje o cca 10 pracovníků.

STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB

Středisko odpady

Střediska odpady
Středisko odpady zajišťuje svoz komunálního odpadu v Blatné a celé řadě okolních obcí včetně jeho likvidace, svoz vytříděného odpadu, provoz skládky odpadů, provoz kompostárny a provoz sběrného dvora.

Středisko byty, tepla

Středisko byty, tepla
Středisko byty, tepla provozuje 2 plynové kotelny, které vyrábí a dodávají teplo do většiny bytů ve městě, a to jak městských, tak družstevních. Středisko dále zajišťuje správu a údržbu městských bytů a nebytových prostor včetně výběru nájmů a rozúčtování služeb.

Středisko služeb

Středisko služeb
Středisko služeb zajišťuje především činnosti pro město: údržba komunikací včetně dopravního značení, čistění města vč. zimní údržby, údržbu veřejného osvětlení, údržbu městské zeleně, správu veřejných WC, věžních hodin a kašny. Dále středisko provádí drobné stavební práce, zemní práce a dopravu. Část prací je prováděna i pro cizí odběratele (obce, podniky, soukromé osoby).

Pohřebnictví

Pohřebnictví
Pohřebnictví provozuje pohřební službu, zajišťuje provoz smuteční obřadní síně, provoz krematoria a zajišťuje provoz a údržbu hřbitovů.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Plošná deratizace v Blatné

24. červenec 2017

Technické služby města Blatné oznamují, že budou v pondělí 7. srpna v Blatné provádět plošnou deratizaci.

Požadavky na provedení deratizace přijímáme na telefonním čísle 383 422 541, nebo osobně v sídle Technických služeb na adrese T. G. Masaryka 322.

 

Prodej areálu v ulici Vrbenská - veřejná dražba

21. červenec 2017

Technické služby města Blatné, s. r. o. oznamují a zveřejňují záměr prodat (veřejná dražba) areál v ulici Vrbenská v Blatné

Bližší informace zájemci mohou naleznout na úřední desce Města Blatná (v části Prodej majetku)

http://www.mesto-blatna.cz/mestsky-urad/uredni-deska/

http://www.mesto-blatna.cz/mestsky-urad/uredni-deska/technicke-sluzby-mesta-blatne-sro-oznamuji-a-zverejnuji-zamer-prodat-areal-vulici-vrbenska-v-blatne-verejna-drazba-2021.html

Přejít na všechny Aktuální zprávy

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2017