Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Vítáme vás na webových stránkách Technických služeb města Blatná

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BLATNÉ

Základní informace - Technické služby města Blatné byly založeny v roce 1974 jako příspěvková organizace tehdejšího MěstNV Blatná. V roce 1994 byly přetransformovány na společnost s ručením omezenýn se 100 % majetkovou účastí města. Hodnota vloženého majetku činí 25 037 000,- Kč. Počet stálých zaměstnanců 32, v sezoně se počet navyšuje o cca 10 pracovníků.

STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB

Středisko odpady

Střediska odpady
Středisko odpady zajišťuje svoz komunálního odpadu v Blatné a celé řadě okolních obcí včetně jeho likvidace, svoz vytříděného odpadu, provoz skládky odpadů, provoz kompostárny a provoz sběrného dvora.

Středisko byty, tepla

Středisko byty, tepla
Středisko byty, tepla provozuje 2 plynové kotelny, které vyrábí a dodávají teplo do většiny bytů ve městě, a to jak městských, tak družstevních. Středisko dále zajišťuje správu a údržbu městských bytů a nebytových prostor včetně výběru nájmů a rozúčtování služeb.

Středisko služeb

Středisko služeb
Středisko služeb zajišťuje především činnosti pro město: údržba komunikací včetně dopravního značení, čistění města vč. zimní údržby, údržbu veřejného osvětlení, údržbu městské zeleně, správu veřejných WC, věžních hodin a kašny. Dále středisko provádí drobné stavební práce, zemní práce a dopravu. Část prací je prováděna i pro cizí odběratele (obce, podniky, soukromé osoby).

Pohřebnictví

Pohřebnictví
Pohřebnictví provozuje pohřební službu, zajišťuje provoz smuteční obřadní síně, provoz krematoria a zajišťuje provoz a údržbu hřbitovů.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontejnery na BIOodpady

28. únor 2017

Protože je jaro za dveřmi a na zahrádkách je spousta práce s přípravami na letní sezonu, budou v průběhu března 2017 po Blatné opět rozmístěny malé kontejnery na bioodpad (tráva, listí, květiny, rostlinné zbytky z kuchyně, větve apod.). Umístění kontejnerů bude stejné jako v předchozích letech, umístění ukazuje tabulka níže.

Také připomínáme, že do kontejnerů patří pouze odpady, pro které jsou určeny (tráva, listí, zbytky zeleniny, ovoce, květiny, větve apod.). Bude-li v některém kontejneru odpad, který tam nepatří, dojde k odvozu kontejneru a do odvolání nebude pro neukázněnost občanů dále přistavován!

Vozit bioodpad na sběrný dvůr je možné v otevírací době po celý rok.

V případě potřeby může dojít k posílení stanovišť, ke změně či přemístění kontejnerů.

Děkujeme, že využíváte kotejnery k účelům, pro které jsou určeny!

Rozšíření provozní doby sběrného dvora

17. únor 2017

Od 1. 3. 2017 bude sběrný dvůr otevřen každou středu od 9:00 do 16:00, v letním období (1. 5. - 31. 10.) od 9:00 do 17:00.

Přejít na všechny Aktuální zprávy

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2017