Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Vítáme vás na webových stránkách Technických služeb města Blatná

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BLATNÉ

Základní informace - Technické služby města Blatné byly založeny v roce 1974 jako příspěvková organizace tehdejšího MěstNV Blatná. V roce 1994 byly přetransformovány na společnost s ručením omezenýn se 100 % majetkovou účastí města. Hodnota vloženého majetku činí 25 037 000,- Kč. Počet stálých zaměstnanců 32, v sezoně se počet navyšuje o cca 10 pracovníků.

STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB

Středisko odpady

Střediska odpady
Středisko odpady zajišťuje svoz komunálního odpadu v Blatné a celé řadě okolních obcí včetně jeho likvidace, svoz vytříděného odpadu, provoz skládky odpadů, provoz kompostárny a provoz sběrného dvora.

Středisko byty, tepla

Středisko byty, tepla
Středisko byty, tepla provozuje 2 plynové kotelny, které vyrábí a dodávají teplo do většiny bytů ve městě, a to jak městských, tak družstevních. Středisko dále zajišťuje správu a údržbu městských bytů a nebytových prostor včetně výběru nájmů a rozúčtování služeb.

Středisko služeb

Středisko služeb
Středisko služeb zajišťuje především činnosti pro město: údržba komunikací včetně dopravního značení, čistění města vč. zimní údržby, údržbu veřejného osvětlení, údržbu městské zeleně, správu veřejných WC, věžních hodin a kašny. Dále středisko provádí drobné stavební práce, zemní práce a dopravu. Část prací je prováděna i pro cizí odběratele (obce, podniky, soukromé osoby).

Pohřebnictví

Pohřebnictví
Pohřebnictví provozuje pohřební službu, zajišťuje provoz smuteční obřadní síně, provoz krematoria a zajišťuje provoz a údržbu hřbitovů.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Zahájení prodeje známek na popelnice

5. únor 2020

Zahájení prodeje známek na popelnice (podnikatelé a firmy)

 

Technické služby města Blatné, s. r. o. zahajují prodej známek pro svoz popelnic firmám a podnikatelům na rok 2020.

Známky z roku 2019 platí pouze do 31. 1. 2020, po tomto datu budou vyváženy pouze nádoby s novou známkou.

Prodej známek probíhá v sídle Technických služeb (T. G. Masaryka 322) každý pracovní den od 6:00 do 14:30 (ve středu do 16:00).

Svoz nádob se žlutou známkou (1x za dva týdny) bude prováděn vždy v lichý týden.

Upozorňujeme firmy a podnikatele na namátkové kontroly způsobu likvidace odpadů ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu.

I v letošním roce si občané u Technických služeb známky na popelnice nekupují. Poplatek za svoz odpadů platí na Městskému úřadu.

Re-use centrum

15. leden 2020

RE-USE CENTRUM - NOVÉ VYUŽÍTÍ PRO STARÉ VĚCI

Informujeme občany, že do areálu Riegrova (poblíž kompostárny) byly umístěny 3 mobilní buňky, ve kterých bude probíhat příjem a výdej vyřazených věcí, pro které bude mít někdo jiný ještě další využití.

Cílem nového projektu je snížit množství vyprodukovaného odpadu a zároveň dát starým věcem nový život. Opětovným využitím starých věcí se prodlouží jejich životní cyklus a neskončí tak na skládce. Darováním již nepoužívaných věcí pomůžete potřebným.

 

Příklady věcí, pro které je projekt určen:

 

·         nábytek (zejména židle, stolky, skříňky, osvětlovací tělesa atd.)

 

·         zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky)

 

·         obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče atd.

 

·         mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy)

 

·         hračky, sportovní vybavení, jízdní kola

 

·         knihy, časopisy

 

Projekt není určen pro ošacení, obuv apod., zde prosíme stále využívat stávající kontejnery (sídliště Nad Lomnicí, v ulici Nad Vdovečkem a ve sběrném dvoře v Čechově ulici). Dále není projekt určen pro elektrozařízení.

 

Provozní doba pro příjem a výdej věcí:

 

každý čtvrtek:  13:00 – 16:00

 

(POPRVÉ 30. 1. 2020)

 

Věci prosíme nosit pouze čisté a funkční.

 

Vše ohledně tohoto projektu je bezplatné, nebude vyplácena žádná částka za předané věci, občané si budou odnášet věci z tohoto centra také zdarma.

 

Věci pro centrum je možné předávat obsluze i na stávajícím sběrném dvoře.

Přejít na všechny Aktuální zprávy

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2020