Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Vítáme vás na webových stránkách Technických služeb města Blatná

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BLATNÉ

Základní informace - Technické služby města Blatné byly založeny v roce 1974 jako příspěvková organizace tehdejšího MěstNV Blatná. V roce 1994 byly přetransformovány na společnost s ručením omezenýn se 100 % majetkovou účastí města. Hodnota vloženého majetku činí 25 037 000,- Kč. Počet stálých zaměstnanců 32, v sezoně se počet navyšuje o cca 10 pracovníků.

STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB

Středisko odpady

Střediska odpady
Středisko odpady zajišťuje svoz komunálního odpadu v Blatné a celé řadě okolních obcí včetně jeho likvidace, svoz vytříděného odpadu, provoz skládky odpadů, provoz kompostárny a provoz sběrného dvora.

Středisko byty, tepla

Středisko byty, tepla
Středisko byty, tepla provozuje 2 plynové kotelny, které vyrábí a dodávají teplo do většiny bytů ve městě, a to jak městských, tak družstevních. Středisko dále zajišťuje správu a údržbu městských bytů a nebytových prostor včetně výběru nájmů a rozúčtování služeb.

Středisko služeb

Středisko služeb
Středisko služeb zajišťuje především činnosti pro město: údržba komunikací včetně dopravního značení, čistění města vč. zimní údržby, údržbu veřejného osvětlení, údržbu městské zeleně, správu veřejných WC, věžních hodin a kašny. Dále středisko provádí drobné stavební práce, zemní práce a dopravu. Část prací je prováděna i pro cizí odběratele (obce, podniky, soukromé osoby).

Pohřebnictví

Pohřebnictví
Pohřebnictví provozuje pohřební službu, zajišťuje provoz smuteční obřadní síně, provoz krematoria a zajišťuje provoz a údržbu hřbitovů.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Svoz komunálního odpadu o svátcích 5. a 6. července beze zm...

28. červen 2017

Oznamujeme, že svoz komunálního odpadu o svátcích 5. a 6. července 2017 bude probíhat beze změn.

Tzn. 5. 7. bude probíhat středeční svoz po Blatné, 6. 7. svoz ve smluvních obcích dle rozpisu.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení o odmítnutí zájemců a zrušení záměru prodeje

16. červen 2017

Technické služby města Blatné, s.r.o.

 

oznamují a zveřejňují toto rozhodnutí ve věci záměru prodeje areálu v Blatné, ulice Vrbenská zveřejněného dne 5.5.2017:

 

 

            Technické služby města Blatné, s.r.o., zveřejnily dne 5.5.2017 záměr prodeje pozemků v areálu v Blatné, ulice Vrbenská, a to pozemek p.č. 1561/17 – ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 4.144 m2, pozemek st. p.č. 2871 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 271 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – jiná stavba a pozemek st. p.č. 2816 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – výroba, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na LV č. 4337.

           

            Technické služby města Blatné, s.r.o., využívají svého vyhrazeného práva zrušit nebo nevybrat žádného zájemce a přihlášené zájemce odmítají a záměr prodeje zrušují. 

 

            V Blatné dne 16.6.2017

Přejít na všechny Aktuální zprávy

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2017