Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Vítáme vás na webových stránkách Technických služeb města Blatná

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BLATNÉ

Základní informace - Technické služby města Blatné byly založeny v roce 1974 jako příspěvková organizace tehdejšího MěstNV Blatná. V roce 1994 byly přetransformovány na společnost s ručením omezenýn se 100 % majetkovou účastí města. Hodnota vloženého majetku činí 25 037 000,- Kč. Počet stálých zaměstnanců 32, v sezoně se počet navyšuje o cca 10 pracovníků.

STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB

Středisko odpady

Střediska odpady
Středisko odpady zajišťuje svoz komunálního odpadu v Blatné a celé řadě okolních obcí včetně jeho likvidace, svoz vytříděného odpadu, provoz skládky odpadů, provoz kompostárny a provoz sběrného dvora.

Středisko byty, tepla

Středisko byty, tepla
Středisko byty, tepla provozuje 2 plynové kotelny, které vyrábí a dodávají teplo do většiny bytů ve městě, a to jak městských, tak družstevních. Středisko dále zajišťuje správu a údržbu městských bytů a nebytových prostor včetně výběru nájmů a rozúčtování služeb.

Středisko služeb

Středisko služeb
Středisko služeb zajišťuje především činnosti pro město: údržba komunikací včetně dopravního značení, čistění města vč. zimní údržby, údržbu veřejného osvětlení, údržbu městské zeleně, správu veřejných WC, věžních hodin a kašny. Dále středisko provádí drobné stavební práce, zemní práce a dopravu. Část prací je prováděna i pro cizí odběratele (obce, podniky, soukromé osoby).

Pohřebnictví

Pohřebnictví
Pohřebnictví provozuje pohřební službu, zajišťuje provoz smuteční obřadní síně, provoz krematoria a zajišťuje provoz a údržbu hřbitovů.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Stažení malých kontejnerů na větve a trávu+listí

19. listopad 2021

Informujeme občany, že z důvodu zazimování kontejnerových vozidel Piaggio dojde ke stažení kontejnerů na bioodpad. Jedná se o otevřené hnědé kontejnery o velikosti 2,5 m³. Pokud to počasí dovolí, tak kontejnery na větve, a také na trávu a listí, odvezeme až 26. 11. 2021, v případě většího ochlazení či sněžení dříve.

 

Ve městě jsou také rozmístěny velké kontejnery na nákladní automobily. Tyto kontejnery budou ponechány na svých místech i v zimním období. Jedná se kontejnery v oblasti Vinice, v Jezárkách a v ulici K Jatkám.

 

Žádáme občany, aby neodkládali odpad na místa, kde došlo k odvezení kontejnerů. Připomínáme, že bioodpady přijímají celoročně sběrné dvory.

Svoz popelnic o svátku 17. 11. 2021

15. listopad 2021

 

Technické služby města Blatné informují občany, že ve středu 17. 11. 2021 proběhne svoz popelnic v Blatné beze změn.

Přejít na všechny Aktuální zprávy

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2021