Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Vítáme vás na webových stránkách Technických služeb města Blatná

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BLATNÉ

Základní informace - Technické služby města Blatné byly založeny v roce 1974 jako příspěvková organizace tehdejšího MěstNV Blatná. V roce 1994 byly přetransformovány na společnost s ručením omezenýn se 100 % majetkovou účastí města. Hodnota vloženého majetku činí 25 037 000,- Kč. Počet stálých zaměstnanců 32, v sezoně se počet navyšuje o cca 10 pracovníků.

STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB

Středisko odpady

Střediska odpady
Středisko odpady zajišťuje svoz komunálního odpadu v Blatné a celé řadě okolních obcí včetně jeho likvidace, svoz vytříděného odpadu, provoz skládky odpadů, provoz kompostárny a provoz sběrného dvora.

Středisko byty, tepla

Středisko byty, tepla
Středisko byty, tepla provozuje 2 plynové kotelny, které vyrábí a dodávají teplo do většiny bytů ve městě, a to jak městských, tak družstevních. Středisko dále zajišťuje správu a údržbu městských bytů a nebytových prostor včetně výběru nájmů a rozúčtování služeb.

Středisko služeb

Středisko služeb
Středisko služeb zajišťuje především činnosti pro město: údržba komunikací včetně dopravního značení, čistění města vč. zimní údržby, údržbu veřejného osvětlení, údržbu městské zeleně, správu veřejných WC, věžních hodin a kašny. Dále středisko provádí drobné stavební práce, zemní práce a dopravu. Část prací je prováděna i pro cizí odběratele (obce, podniky, soukromé osoby).

Pohřebnictví

Pohřebnictví
Pohřebnictví provozuje pohřební službu, zajišťuje provoz smuteční obřadní síně, provoz krematoria a zajišťuje provoz a údržbu hřbitovů.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Prodej kompostu a překátrované zeminy

3. říjen 2023

Prodej kompostu a překátrované zeminy

Zahradnický kompost  – 500,- Kč vč. DPH za 1 tunu

Kompost je registrovaný u ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

Překátrovaná zemina  – 280,- Kč vč. DPH za 1 tunu

Nakládka  přívěsů za osobní automobil – 50,- Kč vč. DPH/1 přívěs

Kompost a zeminu je možné si naložit na blatenské kompostárně u sběrného dvora v jeho provozní době.

Vážení prázdného přívěsu před naložením a plného po naložení probíhá na sběrném dvoře.

Pro příjezd na kompostárnu používejte pouze vjezd sběrného dvora.

Nakládka nakladačem se domlouvá na Technických službách města Blatné, s.r.o., Riegrova 59. na tel. čísle 777 681 958 v pracovní dny (pondělí-pátek) v době od 6:00 do 12:00.

Možnost odběru kompostu

3. říjen 2023

Možnost bezplatného odběru kompostu z blatenské kompostárny

 

Technické služby města Blatné umožní odběr kompostu za těchto podmínek:

odběr kompostu do výše limitu je umožněn pouze občanům města Blatná a osad města (je nutné předložit občanský průkaz),

odběr bude umožněn za přítomnosti zaměstnance sběrného dvora nebo kompostárny v provozní době sběrného dvora v Riegrově ulici,

limit je 120 litrů za kalendářní rok na číslo popisné (nebo byt v případě bytového domu),

nakládku kompostu do vlastních nádob či pytlů si zajišťují občané vlastními prostředky,

Kompostárnu naleznete vedle sběrného dvora v Riegrově ulici, pro příjezd na kompostárnu používejte pouze vjezd sběrného dvora.

Přejít na všechny Aktuální zprávy

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2023