Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Vítáme vás na webových stránkách Technických služeb města Blatná

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BLATNÉ

Základní informace - Technické služby města Blatné byly založeny v roce 1974 jako příspěvková organizace tehdejšího MěstNV Blatná. V roce 1994 byly přetransformovány na společnost s ručením omezenýn se 100 % majetkovou účastí města. Hodnota vloženého majetku činí 25 037 000,- Kč. Počet stálých zaměstnanců 32, v sezoně se počet navyšuje o cca 10 pracovníků.

STŘEDISKA TECHNICKÝCH SLUŽEB

Středisko odpady

Střediska odpady
Středisko odpady zajišťuje svoz komunálního odpadu v Blatné a celé řadě okolních obcí včetně jeho likvidace, svoz vytříděného odpadu, provoz skládky odpadů, provoz kompostárny a provoz sběrného dvora.

Středisko byty, tepla

Středisko byty, tepla
Středisko byty, tepla provozuje 2 plynové kotelny, které vyrábí a dodávají teplo do většiny bytů ve městě, a to jak městských, tak družstevních. Středisko dále zajišťuje správu a údržbu městských bytů a nebytových prostor včetně výběru nájmů a rozúčtování služeb.

Středisko služeb

Středisko služeb
Středisko služeb zajišťuje především činnosti pro město: údržba komunikací včetně dopravního značení, čistění města vč. zimní údržby, údržbu veřejného osvětlení, údržbu městské zeleně, správu veřejných WC, věžních hodin a kašny. Dále středisko provádí drobné stavební práce, zemní práce a dopravu. Část prací je prováděna i pro cizí odběratele (obce, podniky, soukromé osoby).

Pohřebnictví

Pohřebnictví
Pohřebnictví provozuje pohřební službu, zajišťuje provoz smuteční obřadní síně, provoz krematoria a zajišťuje provoz a údržbu hřbitovů.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Plošná deratizace

15. říjen 2019

Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s firmou Profi-Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení zejména myší a potkanů.


V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní údaje včetně tel. čísla. Firma Profi-Dera vás bude před deratizací kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.


Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí přímo občan. Deratizace je naplánována na 4. a 5. 11. 2019.

ELEKTROMOBIL ALKE ATX 330EH

4. říjen 2019

ELEKTROMOBIL ALKE ATX 330EH

Od letošního roku Technické služby města Blatné, s. r. o. pro svoji práci využívají nový elektromobil ALKE ATX 330EH N1.

Jedná se o užitkový elektromobil, který je vybaven ocelovou klecí pro nákladovou plochu se zadní vyklápěcí stěnou. Dojezd elektromobilu na jedno nabití je 75 km.

Elektromobil využíváme především ke svozu odpadu z odpadkových košů rozmístěných ve městě.

Během téměř půlročního využívání elektromobilu měsíce provozu jsme nezaznamenali žádnou závadu a najeli jsme již přes 2 300 km (údaj k 27. 9. 2019) .

Pokud nesvážíme elektromobilem odpad z košů, tak ho využíváme k dalším potřebným jízdám: opravy ve městě, odvoz odpadu na sběrný dvůr apod. Z důvodu výborné manévrovatelnosti využíváme elektromobil při pracích v objektu skládky Hněvkov.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Přejít na všechny Aktuální zprávy

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2019