Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Úvod » Nabídka středisek » Středisko odpady » Sběrný dvůr

Středisko odpady

Sběrný dvůr

Provozní doba - letní provoz od 1.5. do 31.10.

DenDopoledneOdpoledne
Pondělí9:00 – 12:0014:00 – 17:00
Úterý9:00 – 12:0014:00 – 17:00
Středa9:00 – 17:00
Čtvrtek9:00 – 12:0014:00 – 17:00
Pátek9:00 – 12:0014:00 – 17:00
Sobota9:00 – 12:00zavřeno
Nedělezavřenozavřeno

Provozní doba - zimní provoz od 1.11. do 30.4.

DenDopoledneOdpoledne
Pondělí9:00 – 12:0014:00 – 16:00
Úterý9:00 – 12:0014:00 – 16:00
Středa9:00 – 16:00
Čtvrtek9:00 – 12:0014:00 – 16:00
Pátek9:00 – 12:0014:00 – 16:00
Sobota9:00 – 12:00zavřeno
Nedělezavřenozavřeno

Odpady, které je možné skladovat na sběrném dvoře:

Kat. č.Název odpadu
08 01 11 *Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 09 *Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
13 02 05 *Nechlorované minerální motorové,převodové a mazací oleje
13 02 06 *Syntetické motorové,převodové a mazací oleje
13 02 08 *Jiné převodové,motorové a mazací oleje
13 05 01 *Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02 *Kaly z odlučovačů oleje
14 06 02 *Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 03 *Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 10 *Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 01Papírové a lepenkové obaly
15 01 02Plastové obaly
15 01 03Dřevěné obaly
15 01 04Kovové obaly
15 01 07Skleněné obaly
15 02 02 *Absorpční činidla,filtrační materiály (vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených),čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03Pneumatiky
16 06 04Alkalické baterie
16 01 13 *Brzdové kapaliny
16 06 01 *Olověné akumulátory
17 01 01Beton
17 01 02Cihly
17 01 03Tašky a keramické výrobky
17 02 01Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 04 11Kabely neuvedené pod 17 04 10
20 01 01Papír a lepenka
20 01 02Sklo
20 01 10Oděvy
20 01 11Textilní materiály
20 01 13 *Rozpouštědla
20 01 17 *Fotochemikálie
20 01 21 *Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23 *Vyřazená zařízení obsahující chloroflourouhlovodíky
20 01 25Jedlý tuk a olej
20 01 26 *Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27 *Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 35 *Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
20 01 36Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21 20 01 23 a 20 01 35
20 01 38Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 01Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02Zemina a kamení
20 03 07Objemný odpad

Odpady označené symbolem * - odpady nebezpečné.

Ukládání odpadů na sběrný dvůr

Odpady mohou na sběrný dvůr ukládat pouze občané fyzické osoby nepodnikatelé!

Právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady, nesmí tyto odpady ukládat na sběrný dvůr. V případě porušení bude záležitost nahlášena na MěÚ,odbor ŽP a ČIŽP.

Při ukládání odpadů jsou občané povinni řídit se pokyny obsluhy sběrného dvora. Na sběrný dvůr můžou ukládat odpady pouze občané Blatné a osad Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Skaličany a Řečice.

Nebezpečný odpad zde mohou dle smlouvy ukládat též občané obce Hornosín.

Občané obcí Bezdědovice, Bratronice, Buzice, Chlum, Chobot, Lažany, Lom, Škvořetice, Uzenice a Uzeničky mohou dle smlouvy ukládat všechny běžné druhy odpadů (objemný, nebezpečný, veškerý separovaný, pneumatiky a další odpady z domácností).

Zákon č. 185/2001 - Díl 2 - Sběr a výkup odpadů - § 18 Povinnosti při sběru a výkupu odpadů

3) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem je povinen při odběru nebo výkupu těchto odpadů vést evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil; k plnění této povinnosti je oprávněn vyžadovat k nahlédnutí jejich osobní průkazy totožnosti. Bez ověření totožnosti tento odpad neodebere ani nevykoupí. Při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje provozovatel podle zvláštního zákona.

Fotografie patřící ke středisku

Sběrný dvůr Recyklace odpadu Kontejnery na třídění
(sběrný dvůr) (recyklace odpadu) (kontejnery na třídění)
Kontejnery Kontejnery na třídění Sběrný dvůr
(kontejnery) (kontejnery na třídění) (sběrný dvůr)
Sběrný dvůr Recyklace odpadu Separace odpadů
(sběrný dvůr) (recyklace odpadu) (separace odpadů)
Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2024