Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Úvod » Ostatní informace » Aktuální zprávy

Aktuální zprávy RSS zpráv

Ukončení provozu plovárny v letošním roce

8. září 2019

Provoz plovárny v letošním roce byl ukončen 8. 9. 2019.

Otevření plovárny

27. květen 2019

Technické služby města Blatné 1. 6. v 9:00 otevírají plovárnu.

V pondělí 3. 6. v době od 13:30 do 17:00 proběhne slavnostní dětský den. V tento den je vstup na plovárnu bezplatný. Zveme širokou veřejnost.

Více informací zde: plavecakblatna.cz

Nabídka zeminy

11. květen 2019

Technické služby města Blatné nabízejí překátrovanou výkopovu zeminu. Cena jedné tuny zeminy je 195,- Kč včetně DPH a včetně nakládky. V případě zájmu je možné si zeminu předem prohlédnout. Zeminu je možné objednávat na telefonním čísle 383 422 541.

Občané Blatné si mohou také odebrat 1x ročně 100 litrů kompostu (limit je na číslo popisné) na kompostárně. Opět po předchozí domluvě v sídle Technických služeb, nebo na výše uvedeném tel. čísle.

Prodloužení provozní doby na SD o sobotách

10. duben 2019

Informujeme občany, že prodlužujeme provozní dobu na sběrném dvoře o sobotách. Sobotní provozní doba na sběrném dvoře bude v dubnu a v květnu od 8 do 11 hodin.

Nižší cena za teplo

21. březen 2019

Blatná patří mezi města s nejnižší cenou za teplo. Středisko Tepelného hospodářství Technických služeb města Blatné zveřejnilo výslednou cenu tepla za rok 2018, cena za jeden GJ je 557,36 Kč včetně DPH. Na rozdíl od jiných výrobců tepla, u kterých cena roste, se Technickým službám v Blatné podařilo cenu tepla opět snížit.

Plošná deratizace

11. březen 2019

Plošná deratizace v Blatné

Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s firmou Profi-Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní údaje včetně tel. čísla. Firma Profi-Dera vás bude před deratizací kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí přímo občan.

Deratizace je naplánována na dny 15. 4. - 16. 4. 2019.

Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování firmy Profi DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu: info@profi-dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.

 

Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je nejefektivnější.

 

Kontejnery na bioodpad - větve

20. únor 2019

Po zimní přestávce opět po Blatné rozmísťujeme kontejnery na bioodpad – větve.

Žádáme občany o vhazování pouze odpadu, na který je kontejner určen.

Pokud by na nějakém stanovišti docházelo k vhazování jiného odpadu do kontejneru, bude kontejner stažen a dále nepřistavován.

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2020